fuglesalmonella

Salmonellose hos småfugl, blåmeis på Kavli i Isfjorden. Fotografert av Randi Ellinor Malmedal

Salmonellose hos småfugl forårsakes av en bestemt serotype (variant) av bakterien Salmonella Typhimurium. Sjukdommen opptrer på fôringsplasser om vinteren. Smitteoverføring skjer via fôr/fôringsbrett som er forurenset med avføring fra sjuke eller smittebærende fugler. Andre dyr og mennesker kan smittes gjennom kontakt med sjuke/døde fugler, eller fugleavføring.
Smittestoff og smitteveier
Salmonellabakterier kan forekomme i tarmen til både dyr og mennesker. Det er beskrevet mer enn 2500 ulike serotyper (varianter) av salmonella. Bakteriene er årsak til mage-tarmsjukdom (salmonellose), og skilles ut i avføringen. Det finnes også friske smittebærere som skiller ut bakterien uten å vise tegn på sjukdom. Smitten overføres gjennom inntak av vann, fôr eller matvarer som er forurenset av smitteholdig avføring.
Salmonellose hos småfugl forårsakes av en bestemt serotype av Salmonella Typhimurium. Sjukdommen observeres på fôringsplasser om vinteren, og rammer fortrinnsvis finkefugler.
Smitten er trolig permanent til stede i småfuglpopulasjonen, i form av friske smittebærere. Smitteoverføringen skjer via fôr som er forurenset med avføring fra sjuke, eller smittebærende, fugler.
Salmonella-smitta småfugler kan også overføre smitten til andre dyr og mennesker. Katter og hunder kan smittes dersom de fanger sjuke fugler på fôringsplassen, og unger ved at de får i seg smitteholdig fugleavføring fra bakken. Småfugl kan også introdusere salmonellasmitte i næringsmiddelbedrifter og fôrlager/driftsbygninger for husdyr.
Forekomst
Salmonellose-utbrudd på fôringsplasser for småfugl har regelmessig vært påvist her i landet siden 1960-tallet. Sjukdommen opptrer over hele landet, men forekomsten varierer fra år til år.
Sjukdommen hos dyr
Ved sjukdomsutbrudd ses sjuke eller døde småfugler ved fôringsplassen. Sjuke fugler bruser med fjærene og virker dorske og trege. De dør ofte av blodforgiftning etter et sjukdomsforløp på en til to dager. Husdyr eller kjæledyr som smittes fra sjuke eller smittebærende småfugler vil kunne utvikle diaresjukdom. Infeksjonen kan være dødelig.
Diagnostikk
Diagnosen stilles gjennom obduksjon og bakteriologisk undersøkelse av døde fugler.
Forebygging og kontroll
Fôringsplasser for småfugl kan fungere som en effektiv smitteoverføringsplass for salmonellabakterier. Det bør brukes hengende fôringsinnretninger som fôringssylindere med sittepinner, meisboller eller liknende for å hindre at fôret blir forurenset med fugleavføring. Fôringsbrett hvor fuglene kan sitte i matfatet bør unngås. Også bakken under fôringsinnretningene vil være forurenset med avføring, og særlig finkefugler, som i stor grad sitter og spiser på bakken, vil være utsatt for smitteoverføring. Ved sjukdomsutbrudd kan det være fornuftig å flytte fôringsplassen, eventuelt stenge ned fôringen i noen uker. For å unngå smitte til mennesker er det viktig å unngå kontakt med fugleavføring. Barn er spesielt utsatt, og bør ikke leke i umiddelbar nærhet til fôringsplassene. Sjuke fugler må ikke tas i pleie, og døde fugler må fjernes på forsvarlig måte. Det anbefales bruk av plastpose som vrenges rundt fuglen. Videre er det viktig med grundig såpevask etter all håndtering av død fugl og etter stell av fôringsinnretninger. Katter og hunder bør holdes unna fôringsplassene, særlig i forbindelse med sjukdomsutbrudd.
Funn av salmonella hos småfugl og andre dyr er meldepliktig og skal rapporteres til Mattilsynet. Les mer om salmonella hos Mattilsynet: www.mattilsynet.no
Sjukdommen hos mennesker
Mennesker som smittes med salmonella fra småfugl kan utvikle mage-tarmsjukdom. Folkehelseinstituttet rapporterer hvert år om slike sjukdomstilfeller, spesielt hos barn. Sjukdomstilfellene opptrer typisk på etterjuls- og vårvinteren, og kan i stor grad relateres til kontakt med fôringsplasser for småfugl.
Les mer om salmonellose hos mennesker hos Folkehelseinstituttet: www.fhi.no
Hva gjør Veterinærinstituttet
Veterinærinstituttet har et nasjonalt ansvar for sjukdomsoppklaring på alle viltlevende dyrearter. Undersøkelsen er gratis for innsender. Ved mistanke om salmonella-utbrudd på fôringsplasser for småfugl bør det tas kontakt med Veterinærinstituttet med tanke på innsending av døde fugler for laboratorieundersøkelse.
Tekst sakset fra Veterinærinstituttet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Block

Enter Block content here...


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris.

Næringsliv
oktober 2022
M T O T F L S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31